Печат
Главна категория: Събития
Категория: 2018 година

За четвърта поредна година Исторически музей – Чирпан и община Чирпан заедно със сдружение „Ситалк — исторически реконструкции“ бе проведен Форум „Наше минало“.

Място на провеждане — двора на Исторически музей — Чирпан. Чирпан, бул. „Г.Димитров“ №87.

Начало

Участници: Втора луцезианска кохорта, Ситалк — исторически реконструкции, Проект „Св. Лазар — България“, Народно читалище „Димитър Данаилов“ — град Чирпан и независими реанактори, и занаятчии.

Вход свободен!

Ще може да видите:

Очакваме ви!