Ситалк - исторически реконструкции лого

Исторически музей - Чирпан за първа година организира - Форум „Наше минало“. Бяха представени средновековни игри, облекло и въоръжение, различни занаяти и кухня.