Ситалк - исторически реконструкции лого

Сдружение „Ситалк — исторически реконструкции“ е посветено на популяризирането и запознаването с историята на българските земи и региона. Движени от интереса ни към историята, ние възстановяваме и демонстрираме древните обичаи, обреди, кухня, бойни изкуства или просто моменти от живота на нашите предци. Чрез издирване и изучаване на артефакти, писмени източници и изображения изработваме реконструкции на облекло, оръжия и предмети, използвани от хората живели по тези земи в миналото — от траките, през средновековието до българското възраждане.
Чрез организиране и участие в срещи, семинари, панаири, възстановки, обучения и други публични мероприятия на територията на България и в чужбина се стараем да популяризираме българското историческо и културно наследство. Сдружение „Ситалк — исторически реконструкции“ е отворено за сътрудничество с други сродни организации, специалисти и любители. Готови сме да помогнем с всичко, което е по силите ни за осъществяването на вашата дейност, събитие, или идея.