Ситалк - исторически реконструкции лого

Сдружение „Ситалк - исторически реконструкции“ е посветено на популяризирането и запознаването с историята на българските земи и региона. Движени от интереса ни към историята ние възстановяваме и демонстрираме древните обичай, обреди, кухня, бойни изкуства или просто моменти от живота на нашите предци. Чрез издирване и изучаване на артефакти, писмени източници и изображения изработваме реконструкции на облекло, оръжия и предмети използвани от хората живели по тези земи в миналото, от траките, през средновековието до българското възраждане.
Чрез организиране и участие в срещи, семинари, панаири, възстановки, обучения и други публични мероприятия на територията на България и в чужбина се стараем да популяризира българското историческо и културно наследство. Сдружение „Ситалк - исторически реконструкции“ е отворено за сътрудничество с други сродни организации, специалисти и любители, ние сме готови да помогне с всичко, което е по силите ни за осъществяването на тяхната дейност, събитие, или друга помощ.