Ситалк - исторически реконструкции лого

Уникална за България историческа възстановка се проведе в гр. Севлиево на 8 и 9 септември 2017г. За пръв път в рамките на една мащабна реконструкция се събраха всички етноси, формирали българската нация и култура. Траки, скити, готи, хуни, римляни, славяни и аспарухови българи демонстрират своите бит, култура, занаяти и войнски умения.
„Ситалк - исторически реконструкции“ представи готи от езическия период и демонстрира ритуал за плодородие.