Ситалк - исторически реконструкции лого

Откриване на Исторически парк в с. Н.Рилски, на 22.06.2019г и фестивал на историческото наследство на 23.06.2019г.