Ситалк - исторически реконструкции лого

  В градския парк в град Панагюрище на 29-30 Април 2019 г. гости и жителите на града станеха свидетели на реконструкция на ежедневния бит, занаяти, изкуства и войнски умения от периода XII-XIV век – времето на династията Асеневци. Фестивалът "Живата история" ни пренесе в реалността на средновековното време за едно загадъчно изживяване.

Демонстрациите включваха:
• Интерактивни площадки и атракциони, позволяващи на посетителите да се докоснат и пренесат в дадената епоха.
• Стрелба с лък;
• Керамичен център;
• Средновековни игри;
• Средновековни болярски и царски одежди, които бяха предоставени и на посетителите;
• Доспехи, ризници, оборудване и сражение на българските войски от периода;
• Демонстраци на боравeне с различни оръжия – копие, меч, бич, лък;
• Лекции за средновековното оръжие и демонстрации на средновековна фектовка


Участие във фестивала взеха реконструкторски клубове от България - НД „Традиция“ – гр. Велико Търново, гр. Шумен, гр. Панагюрище, Ситалк - исторически реконструкции и свободни реанактори.