Ситалк - исторически реконструкции лого

От 19.09 в 10:30 ч. до 20.09 в 13:00 ч.
Археологически комплекс „Калето”, гр. Мездра

В шестото поредно издание на фестивала ще участват групи за исторически възстановки от цялата страна и от чужбина, които ще представят живота в крепостта през късната античност, ранното и късно средновековие. Посетителите ще имат възможността да видят историята на живо и да се докоснат до бита и културата на обществата населявали района и крепостта.
Програма на фестивала:
19 септември 2020 г.:
- 10.30 ч. - Откриване на фестивалния ден - представяне на участниците;
- 11.00 до 18.00 ч. – Представяне на късноантичното, ранносредновековното и късносредновековното облекло, въоръжение и снаряжение; Средновековната кухня и медицина; Демонстрация на средновековни бойни умения; Школа за млади воини; Битката за моста и средновековни бойни умения; През целия ден демонстрация на средновековни занаяти и музей на открито - представяне на живо на бита и традициите на предците ни;
- 18.00 – 20.00 ч. – Вечер край лагерния огън с музиката на група „FREIJA”;
20 септември 2020 г.:
- 10.30 ч. - Откриване на фестивалния ден; Музей на открито, жива история. Разглеждане на средновековните лагери, стрелба с лък, занаяти и игри за малки и големи; Стрелба с лък и обучение на деца във воински умения; Битката за моста и средновековни бойни умения; Представяне на въоръжението и снаряжението през средновековието – брони и хладни оръжия;
- 13.00 - Закриване на фестивала.
Участници:
„Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол” от град Варна, основни участници и организатори на фестивала, възстановяват бит, традиции и култура на ранносредновековните българи от периода на заселването им отсам Дунав;
Сдружение „Дукс Антика“ /Dvx Anticae/ от гр. Свищов, възстановяват военното дело, бита и ритуалите на забравените ни предци – готите от късната античност;
Сдружение „Ситалк“ гр. Пловдив – пресъздават късноантичните поселения и ритуали;
Сдружение „Багачин“ от гр. Лом възстановяват бит и култура на ранните кутригури и есагели – хунобългари от 5-6 век, както и късноримските федерати на Източно римската империя;
Сдружение „Вълкашин“ от гр. София – бит и традиции на средновековните българи 9-11 век – бойни практики, работа с лък, сабя, бич, боен строй и двубои;
Сдружение „Жива история” – Шумен – средновековна реконструкция на ромеи;
Константин Колев – София – средновековна реконструкция на викинги/варяги;
Калина Атанасова – Бъдъмба от гр. Варна – облеклото през късното средновековие – средновековен павилион;
Национално дружество „Традиция” РК Велико Търново – облекла и занаяти от късното средновековие;
Сдружение „Нокорс” от град Букурещ, Румъния – бит и култура на номадите татаро – монголи от късното средновековие, занаяти и стрелба с традиционен лък;
Сдружение за исторически реконструкции „Филипопол” – гр. Пловдив – късносредновековните рицари по нашите земи;
Иван Рендаков от гр. Пловдив – представя късноантични и средновековни бижута, мъниста, стъклопластика и древни накити;
Петя Крушева от гр. Пловдив – средновековната храна и медицина;
Емил Маринов от гр. Шумен – представя занаята обработка на метали и металопластика – медальони по автентични образци, накити и украшения, монетосечене; Любомир Милинов от гр. София – представя средновековна медовина;
Група „Фрея” („FREIJA”) средновековна европейска и скандинавска музика на живо.