Ситалк - исторически реконструкции лого

Още преди създаването на „Ситалк - исторически реконструкции“ ние участвахме в антични фестивали по различни части на България и Румъния. Членове на сдружението участваха в организирането на античните фестивали в Пловдив, Кюстендил, Хисар, в демонстрации в Перистера, Бузовград и много други... за да запазим спомена пускаме няколко снимки от тези събития.