Ситалк - исторически реконструкции лого

История
Ним вероятно е една от най-древните игри, някой предполагат че първообраза е китайската игра „Tsyan-shizi“ („Взимане на камъчета“) но произхода на Ним остава неизвестен. Най-ранните европейски податки за Ним са от началото на 16-ти век. Сегашното име е измислено от Чарлз Бътан от Харвардския универститет който също разработва пълна математическа теория за играта през 1901.

Оборудване
Нужни са достатъчен брой камъчета или фигурки за избрания вариант игра, може да се използва предварително разграфена дъска или да се редят директно на земята

Начин на игра
Нормалната игра е между двама играчи и се играе с три редици с възможен всякакъв брой фигурки. Двамата играчи редувайки се взимат различен брой камъчета според желанието им от единичен ред. Целта е победителя да вземе последното останало камъче. Друг вариант за победа е опонента да бъде принуден да вземе последното камъче. Според кой вариант ще се играе играчите трябва да се разберат в началото на играта.

Варианти
Ним може да се играе с произволен брой камъчета, няколко примерни варианта за игра можете да видите на чертежите.