Ситалк - исторически реконструкции лого

История
Лисицата и гъските вероятно произхожда от играта Tafl играна въргу дъска във формата на кръст но подобни игра са разпространени освен в Европа и в цяла Азия. Първото вероятно съобщение за предшественика на играта е това за  Hala-Tafl (опашата дъска на старонорвежки), лисичата игра е спомената в исландската „Сага за Гретир“ за която се предполага, че е написана след 1300г. сл. Хр. от свещеник живеещ в северната част на страната. Следващото вероятно споменаване е в сметките на кралското домакинство на  Едуард IV от Англия (1461-1483 сл. Хр.) за закупуването на две лисици и  26 гъски от сребро с позлата за два комплекта Дама. Предполага се, че играта наричана Freystafl споменавана в къстни исландски саги е подобна на Лисицата и гъските.

Оборудване
Играта Лисицата и гъските се играе на дъска във формата на кръст съставена от квадрат в центъра с 3х3 точки на страните си и четири 2х3 площи подравнени по централният квадрат. Това прави общо 33 точки свързани с линии. На играчите е разрешено да се местят от точка до точка само по свързващите ги линии. Към играта вървят 1 или 2 червени или черни фигури за лисицата и от 13 до 22 бели фигури за гъските.

Начин на игра
Лисицата и гъските е игра с неравен брой противници. Представен е варианта с 1 лисица и 15 гъски. Гъските не могат да отстранят лисицата, но благодарение на численото си превъзходство могат да я блокират така, че да не може да се движи. От друга страна целта на лисицата е да изяде всяка гъска докато броят им не намалее до толкова, че да е невъзможно да я заловят. Гъските започват като заемат цял краен квадрат и съседната му линия, както и крайните точки от централната линия. Лисицата започва от средата на дъската.
Играчите хвърлят монета за да решат кой ще играе с лисицата и кой с гъските - гъските започват първи. Играчите местят фигура по време на своя ход от една точка до друга съседна точка свързани с линия. Гъските са ограничени да се движат само напред, диагонално или настрани от една точка до съседна точка. Лисицата може да се движи на всички посоки.
По време на хода на лисицата ако гъска се намира в съседство и точно зад нея има празна точка, лисицата може да я прескочи като заема празната точка и отстранява изядената гъската от дъската.  Отстранените фигури никога не се връщат на дъската до края на играта. Играта приключва когато гъските обкръжат лисицата така, че да не може да се движи или да прескача или когато лисицата отстрани толкова гъски, че да е невъзможно залавянето ѝ . Както при други игри с неравен брой фигури добре е да се изиграят няколко игри като играчите се разменят да играят с лисицата и гъските. Накрая печели този с най-много победи.

Варианти
Съществуват и други варианти на играта, ето няколко от тях:
Лисицата може да започне от всяка точка на дъската незаета от гъски като опция за играча с нея.
Може да се опитат варианти с 13  гъски - гъските могат да се движат и назад, с 17, 18 или 22 гъски - гъските могат да се движат само напред и настрани, по диагонал им е забранено.
Някой варианти не дават на лисицата да се движи диагонално но не и забраняват да залавя гъски по диагонала.
Ако лисицата може да вземе гъска но не го направи тогава се добавя нова гъска някъде по дъската от играча с гъските.

 

Лисица и гъски игрална дъска
Лисица и гъски игрална дъска