Ситалк - исторически реконструкции лого

История
Мечи игри, Лов на мечки е категория на игри на дъска, много от които имат исторически корени в Римската империя. Те се играят и до ден днешен в различни части принадлежали на империята от Турция до Франция.

Начин на игра
Нормално играта се играе с трима ловци и една мечка. Обикновено мечката се разполага по средата на дъската, а ловците стартират от три съседни позиции в края в зависимост от формата на игралната дъска. Ловците и мечката може да се предвижват само по една точка на ход по свързващите линии, всеки ход играч може да мести само един пул. Перфектният завършек е когато ловците обкръжат мечката и не ѝ позволяват повече ходове, вариант е предварително да се постави ограничение на броя на ходовете, например 40, след изиграването им мечката печели.

Мечи игри