Ситалк - исторически реконструкции лого

Киркат

История
Киркат е стратегическа игра на дъска за която се смята, че е създадена в Близкия изток.Счита се за предшественик на шашки. За играта няма податки в литературата до края на 10-ти век когато арабския автор Абу ал-Фараж ал-Исфахани споменава киркат във своята работа от 24 тома „Книга на песните“. В тази книга не се споменава нищо за правилата.

Начин на игра
Преди започване на играта, играчите разполагат своите пулове на двете най-близки до тях редици и на двете най-десни места от централната редица. Всеки пул може да се придвижва от неговата точка до съседна свързана с линия празна точка, напред и настрани. Може да се прескочи противников пул ако зад него има празно място като по този начин се отстранява от играта. Многобройни последователни скоци са разрешени. При достигане на края на дъската пула се повиша до „Цар“ (Султан, Шах) и може да се движи във всички посоки следвайки схемата на дъската и по няколко точки (в една линия). Играта приключва при пълното отстраняване на един от противниците.

Варианти
В един от вариантите царят поже да се придвижва само по една точка и да извършва само единични скоци. Тази версия е популярна в страните от римската сфера на влияние. В друга версия популярна в арабските страни царят може да се движи през произволен брой точки и да отстранява противников пул като директно каца зад него.
Съществува и вариант без повишаване в Цар тогава ако е възможно отстраняване на противников пул то е задължително, в противен случай се отстранява пула с който е направен пропуска. Многобройни взимания са разрешени и задължителни. Пуловете не могат да се придвижват назад, при достигане на края на дъската може само да се движи за да вземе противников пул. Краят на играта настъпва при елиминиране на противниковите пулове или повече ходове са невъзможни.