Ситалк - исторически реконструкции лого

Община Девня и Музей на мозайките организират фестивал "Марцианопол - животът в древния град! - част втора", който  се проведе на 03 и 04.06 2017 г.  в гр. Девня. Множество атрактивни възстановки на римски боеве и военни ритуали от историята на античния град Марцианопол, бяха представени от близо 100 участника от цялата страна, както и от чужбина. Пищната програма включва пресъздаване на битки от времето на завладяването на Тракия, както и от римо-дакийските войни. Бяха демоснтрирана римска и варварска екипировка, стрелба с метателни машини, както и древни римски обичай и традиции, включително и римска кухня. Не на последно място, бе представена и театрална постановка, представяща ни древен пазар на роби и антични танци. Фестивалът от тази година е и международен, включвайки не само български участници, но и на групи от чужбина. За всички присъстващи ще бъде осигурена приятна атмосфера с много изненади и допълнителни атракции.
Очакваме Ви - 03 и 04 юни - гр. Девня!

Програма на античния фестивал „Марцианопол - животът в древния град"

Събота – 3 юни

10.00 ч. - Отваряне на занаятчийския пазар: римска кухня, грънчарство, монетосечене, реплики на римски амулети, доспехи, сувенири (до Амфитеатъра).
10,00 - Откриване на фестивала. Представяне на групите.
Шествие на групите участници от общината към Амфитеатъра.
11,45 – Пресъздаване на завладяването на Тракия от Рим.
Ритуал на Арес
Битка между римляни и траки
12.30 – Демонстрации на римска екипировка.
12.50 –Кратка история на сблъсъците между римляните и даките. Демонстрация на варварско въоръжение
Битка между римляни и варвари
13.15 – Клетвата на легионера, молитва за здравето на императора.
13.40 – Римски процес
14.00 - Пазар на роби
14.15 – Антична мода
14.45 – Гладиаторски битки /в паузата римски скечове и антични танци/

Неделя 4-ти юни

10.00 ч. - Отваряне на занаятчийския пазар: римска кухня, грънчарство, монетосечене, реплики на римски амулети, доспехи, сувенири.
10.30 – Демонстрации на варварско и римско оборудване
11.00 - Битка: Пресъздаване на епизод от римо-дакийските войни
11.30 – Клетвата на легионера, молитва за здравето на императора.
12.00 – Антична мода
12.20 – Гладиаторски битки /в паузата римски скечове и антични танци/
13.00 - Закриване на фестивала