Ситалк - исторически реконструкции лого

Второ издание на фестивала „Нике - играта и победата: Война и Мир“ 2017

На гостите на фестивала са представени възстановки на римски ритуали, антична мода, пазар на роби, гладиаторски игри, демонстрации на римско и варварско въоръжение и битки от периода на римо-дакийските и римо-готските войни.

Също така традиционният занаятчийски пазар ще включва: римска кухня, демонстрация на накити и украшения, монетосечене и грънчарство.

Участниците в тазгодишния фестивал са:
Asociatia Culturala Tomis от град Констанца, Румъния;
Geto-Dacii sudcarpatici от град Питещи, Румъния;
Група за антични реконструкции Nova Roma от град Будапеща, Унгария;
Haemus – Centre of Scientific Research and Promotion of the Culture от град Скопие, Македония;
Сдружение за антични реконструкции Mos Maiorum Ulpiae Serdicae от град София;
Група за късноантични възстановки Dux Anticae от град Свищов;
Cohors II Lucensium към НАР Кабиле от град Ямбол;
Ситалк - исторически реконструкции, град Пловдив;
Сдружение "Наследството на номадските цивилизации" от гр. Добрич;
Свободни реконструктори и занаятчии от цяла България


П Р О Г Р А М А

«НИКЕ – ИГРАТА И ПОБЕДАТА»

NICOPOLIS AD ISTRUM

12 август (събота) 2017

10,00 ч. Форум
Откриване на фестивала.
Встъпителни думи за историята на града и приветствия към участници и гости. Официални поздравления.
Представяне на групите и тяхното дефиле през града.

10.30 ч. Римската улица
Отваряне на Улицата на занаятите и търговията.
Монетосечене, ювелирство, грънчарство, пазар.
Дегустация на римска кухня

11,00 ч. Римски и варварски лагери
Демонстрации на римска и варварска екипировка и построения.
Стрелба с лък и метателни машини.

11,30 ч. Римски и варварски лагери
Пресъздаване нашествието на костобоките: Битка между римляни и варвари.
Марш на варварите през града към Форума.

12.00 ч. Форум
Възстановяване на града.
Парадно шествие на Хелвий Пертинакс, пълководец на имп. Марк Аврелий, който заповядва около града да бъдат изградени отбранителни стени.
Благодарност на жителите на Никополис – от архонта и демоса.
Адлокуцио (реч) към войските.
Ритуал на Юпитер. Назначаване на нов управител на провинция Тракия.
Освещаване на знамената на легионите. Клетвата на легионера. Освобождаване на ветеран от военна служба.

12.45 ч. Форум
Възстановка на Римски процес.

13.00 ч. Форум
Антична мода – демонстрация на женски и мъжки костюми.
Конкурс за най-оригинален костюм на посетител на фестивала.
Постерна изложба „Проекти за социализация на римския град”.

13.30 ч. Форум
Гладиаторски игри.

14.00 ч. На полигона
Игра с публиката: Стрелба с лък и арбалет, мятане на копие и римски дарц. Викторина с награди.

15.00 ч. Форум
Представяне на късноримска възстановка.
Историята на Вулфила, покръстването на готите и създаването на готската азбука.

15.30 ч. Форум
Готското преселение по времето на император Валент и бунтът на готите срещу римската власт. Битка между готи и римляни и разграбването на околностите на Никополис.