Ситалк - исторически реконструкции лого

В чест на 1100-годишния юбилей от славната победа на цар Симеон I при Ахелой през 917 година, сдружения и клубове за исторически възстановки в страната, пресъздадоха битката между българската и ромейската войска в близост до бойното поле край град Ахелой, като демонстрираха въоръжение и снаряжение и бойни практики на войските от периода.

Дата: 20 август 2017 година от 18.00 часа.
Място: град Ахелой, градски стадион.
Организатори: „Сдружение за възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“ – град Варна, Община Поморие, Кметство град Ахелой.