Ситалк - исторически реконструкции лого

Исторически фестивал, посветен на обществата, използвали крепостта "Траянови врата", от късната античност до късното средновековие. На 17 август 986г. в прохода при крепостта, войските на Самуил нанасят голямо поражение на ромейската войска, предвождана от императора Василий ІІ, като почти цялата ромейска конница и голяма част от пехотата били унищожени. В чест на победата на 17 август 2019 г. ще се проведе второто поредно издание на фестивала "Траянови врата - величие и памет".