Ситалк - исторически реконструкции лого

Първия античен фестивал „Сердика е моят Рим“ ще се проведе в столицата София на 21-22 септември 2019 г.

Нашето желание е да популяризираме античното наследство на нашия град и да привлечем вниманието към реставрираните антични обекти: „Западна Порта на Сердика“ и „Античен културно комуникационен комплекс Сердика“.
Предвижда се провеждането на фестивал, посветен на античната история на София, да е в дните на Европейското културно наследство 20-23 септ. 2019 г. Събитието ще привлече вниманието на жителите и гостите на града към уникалните археологически обекти – Античен културно комуникационен комплекс Сердика и Западна Порта, които са древните символи на столицата ни и свидетелство за принадлежността й към европейската история.
През тези дни ще бъдат представени редица исторически реконструкции, посветени на ранната история на Сердика – 1-2 век и времето около управлението на император Константин през 4 век: утвърждаване на Християнството посредством Едикта на Толерантността, Сердикийският събор, бит, нрави и обичаи на римляните и варварските племена, населявали нашите земи в периода ранна и късна античност.
Подготвяме пъстра и богата програма, която ще запознае жителите и гостите на града с ранната история на Сердика във времето около управлението на император Константин .Ще бъдат засегнати както значими за периода събития свързани със Сердика, така и ежедневният бит, нрави и обичаи на римляните и варварските племена, населявали нашите земи.
Наши партньори са Столична община, РИМ София, Кръжок към катедрата по римско право към Юридическия Факултет на Софийски Университет, Лятна школа по класически езици, реконструкторски клубове от страната и чужбина.
Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община.