Ситалк - исторически реконструкции лого

 

История
Тетотум е игра на шанса известна в Европа от римско време. Името произлиза от латинската дума „Totum“ означаваща „Всичко“. Първоначално тялото е четири или шест-стенно маркирано с цифри или букви.

Оборудване
Тетотум е четиристенен куб нанизан върху ос, всяка страна е изписана с букви или цифри свързани с думи които указват какво действие да се предприеме.
A - (Lat. aufer, вземи) указва играча да вземе 1 жетон от заложените,
D - (Lat. depone, постави) таксата трябва да бъде платена,
N - (Lat. nihil, нищо)
T - (Lat. totum, всичко), всичко заложено се взима.
Възможни са и други комбинации букви, например:
ZS - Zona Salve (запази всичко),
TB - Tibi Adfer (вземи всичко),
NH - Nihil Habeas (нищо не остана),
SL - Solve L (запази 50)
ND - Nihil Dabis (нищо не се случва)

Начин на игра
Всеки от играчите поставя залог, тетотума се завърта и според надписа който се падне отгоре се изпълняват инструкциите - A (или 1) играча взема 1 жетон, D (2) играча поставя жетон, N (3) играча не прави нищо, T (4) играча взима всичко. На всеки рунд играчите поставят нов залог.

Вариации
6-стенен тетотум може да се играе с означенията ВВ - вземи всичко, ПВ - поставете всички, В2 - вземи две, П1 - постави едно, В2  - вземи две, и П2 - постави две.
8-стенния вариант е с означения  * (звезда, означава вземи всичко), В3, П1, В2, 0 (нула - всички поставят), П3, В1, и  П4